ASSESSORAMENT EN AFERS PÚBLICS

Pressupostos participatius.

Amb bones capacitats per a acompanyar processos participatius de discussió i generació de pressupostos municipals més compartits.

Plans estratègics per a l’administració local.

Estudi, disseny i plasmació de plans que ajudin a focalitzar els objectius d’una institució per a projectar un millor futur i orientar els esforços.

Campanyes de conscienciació.

Ens interessa molt la sensibilitat de la societat. La presa de consciència de bones pràctiques i hàbits que faciliten la convivència i fan de les ciutats un espai més agradable.

Nous enfocs d’una ciutat: smart city, eficiència energètica i sostenibilitat.

Col·laborem en la recerca de les fórmules més actuals i viables per a les administracions que ens contracten.