GESTIÓ DE BENS IMMOBLES I PROPIETATS

El nostre assessorament i orientació als nostres clients abasta tots els requisits d’una transacció immobiliària seriosa, segura i, sobretot, rentable.

Intentem tenir clars tots els aspectes d’un projecte d’aquest tipus en tota la seva extensió; tant tècnica i de realització, com de qualsevol aspecte econòmic i fiscal. Una operació immobiliària necessita, sempre, de la màxima seriositat i seguretat tant en la seva viabilitat econòmica i el retorn de la inversió, com de la solidesa legal i d’execució.

Per això, disposem d’un grup d’economistes, jurídics i experts en “real estate” que ens orienten de manera òptima en cada moment.