CONSULTORIA D’INVERSIONS

Som un equip de consultors amb una àmplia experiència internacional que fa que poguem oferir una visió global i interesante sobre les diverses possibilitats d’inversió a Espanya i Europa.

En aquest sentit, s’obrin totes les possibilitats en diferents serveis de gran utilitat com, entre uns altres, l’Assessoria de negocis, Assessoria legal, fiscal i corporativa, les Inversions i finançament transfrontereres en empreses i actius a Espanya i en l’estranger o l’Assessorament en la cerca i selecció de fons i inversors.